Stručni ispiti / 1. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Rijeci na talijanskom jeziku, nastavak proljetnog roka 2020., nastavni sat i usmeni dio