Stručni ispiti / 4. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Rijeci, jesenski rok 2023.