Stručni ispiti / 13. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Rijeci, jesenski rok 2022.