Stručni ispiti / 11. travnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Osijeku, proljetni rok 2024.