Stručni ispiti / 4. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Osijeku, jesenski rok 2023.