Stručni ispiti / 8. ožujka 2023.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti u Zagrebu, zimski rok 2023., B. Petreski