Stručni ispiti / 2. ožujka 2021.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti u Zagrebu, proljetni rok 2021. Z. Prohaska