Stručni ispiti / 23. studenoga 2023.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti u Zagrebu, jesenski rok 2023., B. Petreski