Stručni ispiti / 7. listopada 2019.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti u Zagrebu, jesenski rok 2019. više savjetnice B. Petreski