Stručni ispiti / 23. veljače 2024.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti u Splitu, zimski rok 2024.