Stručni ispiti / 13. veljače 2023.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti u Splitu, zimski rok 2023.