Stručni ispiti / 4. veljače 2020.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti u Splitu, zimski rok 2020.