Stručni ispiti / 11. veljače 2019.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti u Splitu, zimski rok 2019.