Stručni ispiti / 30. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti u Splitu, jesenski rok 2023.