Stručni ispiti / 27. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti u Splitu, jesenski rok 2022.