Stručni ispiti / 19. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti u Splitu, jesenski rok 2021.