Stručni ispiti / 30. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti u Splitu, jesenski rok 2020.