Stručni ispiti / 23. listopada 2019.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti u Splitu, jesenski rok 2019.