Stručni ispiti / 12. veljače 2021.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti SŠ u Splitu, zimski rok 2021. B. Petreski