Stručni ispiti / 31. siječnja 2020.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture u Zagrebu, zimski rok 2020. viša savjetnice B. Petreski