Stručni ispiti / 30. travnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture u Zagrebu, proljetni rok 2019. viša savjetnice B. Petreski