Stručni ispiti / 24. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture u Zagrebu, OŠ, nastavak proljetnog roka 2020. više savjetnice Z. Prohaska