Stručni ispiti / 23. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture u Zagrebu, jesenski rok 2020. viša savjetnice B. Petreski