Stručni ispiti / 7. listopada 2019.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture u Zagrebu, jesenski rok 2019. viša savjetnice B. Petreski