Stručni ispiti / 15. travnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture u Splitu, OŠ, proljetni rok 2019.