Stručni ispiti / 30. travnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture u Rijeci OŠ, proljetni rok 2019.