Stručni ispiti / 23. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture u Rijeci, nastavak proljetnog roka 2020.