Stručni ispiti / 11. veljače 2021.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Splitu, zimski rok 2021. B. Petreski