Stručni ispiti / 24. travnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2023., Z. Prohaska