Stručni ispiti / 28. travnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2021., Z. Prohaska