Stručni ispiti / 9. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2023., Z. Prohaska