Stručni ispiti / 7. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2021., Z. Prohaska