Stručni ispiti / 19. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2020. Z. Prohaska