Stručni ispiti / 24. siječnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Splitu, zimski rok 2023.