Stručni ispiti / 19. siječnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Splitu, zimski rok 2022.