Stručni ispiti / 4. svibnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Splitu, proljetni rok 2023.