Stručni ispiti / 6. svibnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Splitu, proljetni rok 2021.