Stručni ispiti / 7. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Splitu, jesenski rok 2022.