Stručni ispiti / 11. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Splitu, jesenski rok 2021.