Stručni ispiti / 1. veljače 2023.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Rijeci, zimski rok 2023.