Stručni ispiti / 9. veljače 2022.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Rijeci zimski rok 2022.