Stručni ispiti / 15. veljače 2021.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Rijeci, zimski rok 2021.