Stručni ispiti / 12. svibnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Rijeci, proljetni rok 2022.,