Stručni ispiti / 5. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Rijeci jesenski rok 2021.