Stručni ispiti / 21. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Rijeci, jesenski rok 2020.