Stručni ispiti / 29. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike klasičnog baleta u Zagrebu, jesenski rok 2022.