Stručni ispiti / 9. listopada 2019.

Stručni ispiti za pripravnike kemije u Zagreb, jesenski rok 2019. više savjetnice O. Martinis