Stručni ispiti / 21. svibnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike kemije u Splitu OŠ, proljetni rok 2019.