Stručni ispiti / 17. veljače 2023.

Stručni ispiti za pripravnike kemije u Rijeci OŠ, zimski rok 2023. na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine