Stručni ispiti / 10. svibnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike kemije u Rijeci OŠ, proljetni rok 2021. na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine